PRIVACY STATEMENT

Meindersma Porselein B.V. respects the privacy of all the users of its website. We ensure you we treat all the personal information you provide us with is treated confidentially. Your data will be used to process orders as quickly and easily as possible. For all other communications we will only be using your information with your permission.

 

Meindersma Porselein B.V. will not make your information available to third parties. You have the right to acces, inspect, change and delete the information gathered by us.
 

Meindersma Porselein B.V. uses personal information for inclusion in the customer database. This data is stored for the following purposes:
Your personal information will be used for assessing, entering and executing the supply agreement and managing the resulting customer relationship, including the targeted marketing activities. Furthermore, it will be used for collecting amounts due, fraud prevention and compliance with legal obligations.

 

Meindersma Porselein B.V. does not provide your information to third parties, so your privacy is not compromised. If you no longer wish to receive commercial offers from us,  you can let us know by email (info@meindersma.nl).

PRIVACYSTATEMENT

Meindersma Porselein B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Er wordt zorg voor gedragen dat alle persoonlijke informatie die u aan ons versterkt vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens enkel gebruiken met uw toestemming. Meindersma Porselein B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar stellen. U heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van de door ons bijgehouden gegevens.

Meindersma Porselein B.V. gebruikt persoonlijke gegevens voor de opname in het klanten bestand. Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden opgeslagen:
Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten en invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Meindersma Porselein B.V. verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy niet in het geding komt. Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail (info@meindersma.nl) aan ons kenbaar maken.