DISCLAIMER

No rights can be derived or claimed on the content of this website in any way. Although the greatest possible care is taking into making and developing this website and/or pages, it is possible that certain information (over time) is outdated or not correct (anymore). Meindersma Porselein BV is not liable for any damage that could result in the use of the data that exists on the website and/or pages. Meindersma Porselein BV hereby rejects all liability for damage resulting from the use of this information and data, or links used on this website. The data on this website is subject to change without notice.

This website is intended to provide information to the user. Meindersma Porselein BV makes no guarantees in regards to the origin and and content of this information and is not liable for the consequences of the use of this information. Any liability for any damage resulting from accessing the website or using the website, is expressly rejected by Meindersma Porselein BV.

Futhermore, no guarantee is offered for the error-free and uninterrupted functioning of the website. References or links to other website or sources which are not property of Meindersma Porselein BV are only included for information. Meindersma Porselein BV is not responsible for the functioning or availability of these websites and resources. Meindersma Porselein BV does not accept any liability with regard to the content, advertisement, products or other matters on such websites and resources. Meindersma Porselein BV is not liable for any damage or loss caused by or in connection with the use or reliance on the content, products or services as offered on such websites and resources.

DISCLAIMER

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite en/of pagina’s de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Meindersma Porselein BV is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens door de door Meindersma Porselein BV gecreeërde sites en/of pagina’s. Meindersma Porselein BV wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolgde van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

De site is bestemd voor het verstrekken van informatie voor de gebruiker. Meindersma Porselein BV geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Meindersma Porselein BV uitdrukkelijk afgewezen.

Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Meindersma Porselein BV zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Meindersma Porselein BV is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Meindersma Porselein BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Meindersma Porselein BV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

 
 

© 2021 by Meindersma Horeca & Hospitality B.V.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • LinkedIn